SMS -ээр ирсэн нэхэмжлэхийг төлөх

Хэрэглэгч та өөрт ирсэн төлбөрийн нэхэмжлэхийг QPay холбоосоор дамжин төлөх боломжтой.

1. SMS-ээр линк илгэнэ

2. Хэрэглэгч төлбөр төлөх банкаа сонгоно

3. Банкны аппликейшн дотор нэхэмжлэлийн мэдээлэл харагдана

4. Гүйлгээ хийнэ