QPay merchant web

"QPay merchant web" систем нь хувь хүн, жижиг дунд, томоохон бизнес эрхлэгч, төрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид QR - р төлбөр төлөлт хүлээн авахад зориулагдсан хамгийн найдвартай, аюулгүй, энгийн хэрэглээтэй Веб систем юм. Танд энэхүү веб систем Монгол улсын бүх банкны хэрэглэгч болон QPay Wallet aппликейшны хэрэглэгч болон QPay QR уншигчаар төлбөрөө цаг алдалгүй, хялбараар олон улсын стандартад нийцсэн нууцлалтайгаар хүлээн авах боломжийг олгож байна. "QPay merchant web" систем нь дараах ажиллагааны функцуудтэй.

Дувуу талууд

Элсэлтийн болон суурь хураамжгүй

Мэдэгдэл үнэгүй

Монгол улсын бүх банкны мобайл аппликейшнээр төлбөр хүлээн авах боломжтой

QPay Wallet аппликейшн - р төлбөр хүлээн авах боломжтой

Өөрийн хувийн дансны нэр, дугаарыг нууцлах боломжтой

ККТТ ХХК тай QPay-р орлого хүлээн авах Мерчантын гэрээг байгуулна.

Дансны холболт хийлгэнэ.

QPay merchant web - д нэвтрэх нэр, нууц үгээ авна.