Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, нэхэмжлэх, төлбөр

Хэрэглэгч та бүх банкны аппликэйшн дахь QPay цэс болон QPay wallеt ашиглан QPay QR уншиж төлбөрөө хялбар, аюулгүй төлөх боломжтой.

  • Онлайн худалдаанд хялбар

  • SMS-ээр нэхэмжлэлийн линк илгээдэг

  • Интернэт банкруу шилжүүлэн гүйлгээ хийлгэх боломж байгаа

  • Гадны аппликейшнээс шууд банкны аппликейшнрүү шилжин гүйлгээ хийгддэг