Цахим төлбөрийн
үйлчилгээ

Нэхэмжлэлийн мэдээллийг QR коджуулан хэрэглэгчдэд түгээх, хэрэглэгч интернэт банкны апп ашиглан QR код унших замаар
Төлбөр төлөх
Төлбөр хүлээн авах
Шилжүүлэг хийх
боломжийг олгох үйлчилгээ юм.

Үйлчилгээ

1 Байгууллага

Таны бизнесийн хөгжлийн гарцыг бид дэмжинэ.

 • Иргэд, ААН-н хураамжийг цахим сувгаар дамжуулан төвлөрүүлнэ.
 • Төлбөр төлөгдсөний дараах мэдээллийг шууд мэдэгдэж тооцоо нийлэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд хялбар.
 • QR кодоор бараа бүтээгдэхүүн борлуулах
 • Бараа бүтээгдэхүүний нэхэмжлэх
  • Нэхэмжлэхийн мэдээлэл үүсгэх
  • Нэхэмжлэхийн мэдээлэл илгээх (SMS, EMAIL, WebService, qpay app)
  • API-аар холбогдож нэхэмжлэхийн мэдээллээ солилцох
  • Нэхэмжлэхийн төлбөр хүлээн авах
 • Интернет худалдаа
 • Жижиглэн худалдааны төлбөр (Supermarket, bar, Restaurant...)
  • Кассын программаас QR код унших, уншуулах
  • Хэвлэмэл QR кодоор
  • ePOS-н дэлгэцэн дээрх QR кодыг унших
 • Аппликейшнээр төлбөр хийх
 • Бараа бүтээгдэхүүний НӨАТ Ebarimt-ыг үүсгэх, илгээх
 • Төлбөр төлөгдсөний дараах мэдээллийг системийн холболтоор шууд авна.

 • Хандив хураамжийн төлбөр цуглуулах
 • Гишүүнчлэлийн хураамж төвлөрүүлэх

(дулаан, цахилгаан, СӨХ, контор, утасны төлбөр, IPTV, кабель ТВ...)

 • Хэрэглээний төлбөрийг QR коджуулан илгээх (email, SMS, qpay аппликейшн)
 • НӨАТ Ebarimt автоматаар бүртгэгдэнэ.
 • Төлбөр төлөгдсөний дараах мэдээллийг системийн холболтоор шууд авна.
 • qpay-ийн биллинг програм ашиглаж төлөлтийг хянах, тайлагнахад хялбар

2 Хэрэглэгч

qPay үйлчилгээг ашиглан

 • Жижиглэн худалдан авалт
 • Шилжүүлэг хийхэд нэр, данс зөрөхгүй
 • Төлбөр төлөгдөхөд НӨАТ-ийн Ebarimt шууд бүртгэгдэнэ
 • Нэхэмжлэхийг шууд хүлээн авч төлөх боломжтой
 • Төрийн үйлчилгээний төлбөрийг банканд очилгүй хэзээ ч, хаанаас ч төлөх боломжтой

3 Цэнэглэгч картSkytel-ийн нэгж худалдаж авах
G-Mobile-ийн нэгж худалдаж авах
Zarmedee зар өгөх
Unitel-ийн нэгж худалдаж авах

Асуулт & Хариулт