QCard - Urgoo card

QPay wallet application - г өөрийн гар утсанд татаж авч, суулгана.

QPay wallet application нүүр хуудсанд урамшууллын картаа холбоно.

Холбосон урамшууллын картаа ашиглана.

Ижил төрлийн урамшуулалт хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Бизнес эрхлэгчид бидэнтэй холбогдож хамтарсан борлуулалт хийхэд зориулагдана