QR захиалга

Та өөрийн хэрэглэдэг харилцах банкны дансандаа QR үүсгэн орлогоо QPAY QR төлбөрийн үйлчилгээг ашиглан авах боломжтой.

Дансны дугаараа бүртгүүлж QR код авах

Банк сонгох
MNT

Давуу тал

  • Худалдан авагчийн зүгээс QR кодыг зайнаас уншуулан зөвхөн үнийн дүнг гараар бичиж оруулан гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Таны QR кодыг уншуулахад төлбөр хүлээн авах таны данс автоматаар гарч ирэх тул дансны дугаарыг андуурч гүйлгээ хийх эрсдэлгүй.
  • QR код-д эвдрэл гэмтэл гарахгүй, цахилгаан зарцуулах болон цаас худалдан авах шаардлагагүй.
  • QPay merchant гар утасны аппликэйшн эсэхүл admin.qpay.mn взб аппликэйшн ашиглан орлогын мэдэгдэлийг шимтгэлгүй авах нэмэлт программ ашиглах боломжтой. /энэхүү программын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол 76102211 дугаарт холбогдоно уу/
  • Давхар смс-ээр мэдэгдэл авах боломжтой. /смс мэдэгдэл=50₮/
  • Гараас гарт ямар нэг биет зүйлийг дамжуулалгүй зайнаас уншуулан төлбөр хүлээн авах боломжтой.
  • Та энэхүү QR кодыг хаяж гээгдүүлсэн бол дахин авах боломжтой байна.
  • 1 QR код-д олон банкны данс холбох боломжтой.

Анхааруулга:

QR орлогын мэдэгдэлийг СМС-ээр авах бол утасны дугаарыг үнэн зөвөөр оруулсан эсэхийг дахин нягтлана уу.

QR код авахад дансны нэр хэсгийг үнэн зөвөөр бөглөх буюу анх данс үүсгэсэн дансны нэрийг заавал оруулах шаардлагатай. Дансны нэрийг буруу оруулсан бол банк хоорондын гүйлгээ амжилтгүй болохыг анхаарна уу.

QR захиалгын мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөсний дараа таны и-мэйл хаягруу QR зураг файлаар илгээгдэх ба дурын тоо, хэмжээгээр хэвлэн авч ашиглах боломжтой.